Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11053 | รายที่ 11057 | รายที่ 11067 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11057 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานร้านสถานบันเทิง(ไทเกอร์บาร์ จ.ภูเก็ต) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด จังหวัดภูเก็ต


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ธ.ค.2564 – 3 ม.ค.2565 16.00 – 00.00 น. - ผู้ป่วยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านไทเกอร์บาร์ จ.ภูเก็ต
3 ม.ค. 2565 03.00 น. - ผู้ป่วยและเพื่อน(เพื่อนตรวจรอบ1 ไม่พบเชื้อ) ขับรถส่วนตัวกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่น
4 ม.ค. 2565 00.00 น. - ลุง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่11197)และแม่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่11199) ขับรถส่วนตัวไปรับผู้ป่วยที่บ้านเพื่อนขอนแก่น
4 ม.ค. 2565 03.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางมาถึงภูมิลำเนา ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
5 ม.ค. 2565 16.00 -18.00 น. - ผู้ป่วยไปร้านสักคิ้ว ที่ตำบลกุดหว้า (พนักงานร้านเข้าตรวจรอบ1 ไม่พบเชื้อ)
5 ม.ค. 2565 19.00 น. - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอเล็กน้อย
6 ม.ค. 2565 18.00 -19.00 น. - ผู้ป่วยและเพื่อน(เพื่อนตรวจรอบ1 ไม่พบเชื้อ) ไปเดินตลาดนัด ณ ลานหน้าศาลเจ้าปู่บัวขาว และแยกย้ายกลับบ้าน
6 ม.ค. 2565 20.00 น. - เพื่อนที่ภูเก็ต โทรแจ้งว่าพนักงานที่ร้านติดเชื้อโควิด3คน แนะนำให้สังเกตอาการและไปตรวจคัดกรองสถานบริการใกล้บ้าน
7 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยแยกตัวออกจากคนในบ้าน สังเกตอาการตนเอง
8 ม.ค. 2565 14.30 – 15.00 น. - ผู้ป่วยมีอาการป่วยไม่ดีขึ้น จึงไปพบแพทย์รพร.กุฉินารายณ์ ได้ยาและนัดตรวจโควิดวันถัดไป
9. ม.ค. 2565 09.30 -10.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
10 ม.ค.2565 08.00 น. - ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น