Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11067 | รายที่ 11068 | รายที่ 11069 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11068 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไทรอยด์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 มกราคม 2565 19.00 น รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10783 และ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10825
2-4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักผ่อนทำงานที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
4 มกราคม 2565 11.00 น ทราบผลตรวจ ATK ของ ผู้ป่วยรายที่ 10783 (Positive )
5 มกราคม 2565 13.00 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับ สามี ที่ รพ.กมลาไสย รอบที่ 1 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง​ผลไม่พบเชื้อ
ุ6 มกราคม 2565 13.00 น ผลไม่พบเชื้อ
ุ6 มกราคม 2565 13.00 น กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ ภายในบ้าน เพียงคนเดียว ไม่ได้ไปไหน
7 มกราคม 2565 13.00 น ทราบผลสามี ของผู้ป่วย (พบเชื้อโควิด-19 )
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ ภายในบ้าน เพียงคนเดียว ไม่ได้ไปไหน
9 มกราคม 2565 09.00 น. มีอาการไข้ เจ็บคอ จึงใช้ที่ตรวจโควิดแบบทราบผลเร็ว ผล Positive
9 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด รอบที่2 ที่รพ.กมลาไสย
10 มกราคม 2565 07.00 น ผลตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น