Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11068 | รายที่ 11069 | รายที่ 11070 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11069 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ สามเณร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-31 ธันวาคม 2564 06.00 น.-07.00น. ออกบิณฑบาตรอบหมู่บ้าน
26-31 ธันวาคม 2564 07.30 น.- 19.00น. อยู่วัดตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่วัดตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
2-6 มกราคม 2565 06.00 น.- 07.00 น. สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10984
7 มกราคม 2565 06.00 น.- 07.00 น. ออกบิณฑบาตรอบหมู่บ้าน
7 มกราคม 2565 07.30 น.- 19.00น. อยู่วัดตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
8 มกราคม 2565 10.30 น.-12.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ หมู่4 กับพี่ชาย
9 มกราคม 2565 09.00 น.- 10.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
9 มกราคม 2565 19.00 น. เริ่มมีอาการไอ
10 มกราคม 2565 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
10 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น