Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11069 | รายที่ 11070 | รายที่ 11076 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11070 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 มกราคม 2565 10.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
9 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อไวรัสนาโคโรนา (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
9 มกราคม 2565 21.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.ฆ้องชัย ว่าพบสารพันธุกรรม COVID-19
8 มกราคม 2565 .09.00 น. - เดินทางมาส่งผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 10983 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ รพ.ฆ้องชัย
7 มกราคม 2565 .09.00 น. - เดินทางพาผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 10983 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
5-6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน หมูที่ 15 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
2 มกราคม 2565 12.00 น. - เดินทางออกจากบ้านพักหมู่ที่ 15 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น มาส่งแม่และ(ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 10826 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
2 มกราคม 2565 13.00 น. -รับประทานอาหารที่ทุ่งนากับเพื่อน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่บ้าน หมูที่ 15 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น กับ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 10827 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนๆและผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10827 ของ จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ท่าข้าว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น