Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11078 | รายที่ 11079 | รายที่ 11081 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11079 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ธันวาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่สำนักงานที่ดิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ญาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเดินทางมาเยี่ยม
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นบ้านญาติ ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1-3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 มกราคม 2565 13.30 น. ผู้ป่วยพาลูกสาวมารับบริการที่ รพ.สต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
5-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 มกราคม 2565 10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดโนนมะค่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท เนื่องจากคนในครอบครัว (รายที่ 11082)ตรวจพบเชื้อโควิด-19
10 มกราคม 2565 06.00 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV2)
10 มกราคม 2565 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น