Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11079 | รายที่ 11081 | รายที่ 11082 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11081 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 0 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นบ้านญาติ ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1-3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 มกราคม 2565 12.30 น. ผู้ป่วย มารับบริการที่ รพ.สต.ยางอู้ม
5-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 มกราคม 2565 10.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดบ้านโนนมะค่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว (รายที่ 11082) ตรวจพบเชื้อโควิด-19
10 มกราคม 2565 06.30 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
10 มกราคม 2565 06.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น