Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11095 | รายที่ 11096 | รายที่ 11098 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11096 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและไปบ้านญาติที่ ม.1 ต.เสาเล้า
3-4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน ร่วมงานศพญาติที่ ม.1 ต.เสาเล้า
3-4 ม.ค.65 18.00น. พูดคุยและทานข้าวร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 10806 11048 โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน ช่วยงานศพญาติที่ ม.1 ต.เสาเล้า
6 -9 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
10 ม.ค. 65 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
10 ม.ค. 65 13.30น.-15.00น. เข้ารับการตรวจ Covid-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ตรวจATK มีผลPositive และตรวจซ้ำด้วยRT-PCR
11 ม.ค. 65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น