Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11096 | รายที่ 11098 | รายที่ 11104 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11098 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ระคายเคืองคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดชลบุรี (บุคคลในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่จังหวัดชลบุรี -อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
1 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - ทราบข่าวพี่ชายตรวจพบเชื้อโควิด-19 - เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางคนเดียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว
2-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักอยู่บ้าน
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักอยู่บ้าน - เริ่มมีอาการระคายเคืองคอ มีน้ำมูก
10 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ยางตลาด เดินทางคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
11 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น