Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11098 | รายที่ 11104 | รายที่ 11105 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11104 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ไปไหน - อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
1 มกราคม 2565 11.00-19.00 น. - ไปหาเพื่อน/อยู่บ้านเพื่อน ที่บ้านปอแดง ตำบลนาดี
2-7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ไปไหน
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ไปไหน - เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ - ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit มาตรวจเอง ผล ไม่พบเชื้อโควิด-19
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ไปไหน
9 มกราคม 2565 ช่วงเย็น - ตรวจ Antigen Test Kit ตรวจเอง ผล พบเชื้อโควิด-19
10 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ยางตลาด พร้อมสามี โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
11 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น