Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11104 | รายที่ 11105 | รายที่ 11106 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11105 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 61 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกรรม(ทำนา) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี (ลูกชาย) และกักตัวร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 10911(ภรรยา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ 10 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ / ไปนา
ช่วงบ่าย - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - อาศัยอยู่บ้าน / ไปนา
ช่วงเย็น - เข้าเวรด่าน อปพร. ช่วงเทศกาลปีใหม่ หน้าโรงเรียนบ้านบอน (สวม mask ตลอดเวลา)
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
6 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดชลบุรี(ลูกชาย) โทรแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19
10.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 (ผลไม่พบเชื้อ)
7-9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน / ช่วงเย็น วันที่ 9 ม.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ
10 มกราคม 2565 10.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 (กักตัวที่บ้านรอผล)
11 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อCovid-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น