Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11106 | รายที่ 11107 | รายที่ 11108 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11107 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน ฉลองปีใหม่อยู่ที่บ้านกับเพื่อนบ้าน และลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัด (หลังกลับไปทำงานต่างจังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อ)
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4 มกราคม 2565 07.00 - 12.00 น. ไปตัดอ้อยที่บ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และเอารถไปใส่อ้อยเพื่อนำไปขายลานอ้อย
5 มกราคม 2565 13.00 - 15.00 น. เอารถไปใส่อ้อยเพื่อนำไปขายที่ลานอ้อย
6 มกราคม 2565 13.00 - 15.00 น. เอารถไปใส่อ้อยเพื่อนำไปขายที่ลานอ้อย
7 มกราคม 2565 13.00 - 15.00 น. เอารถไปใส่อ้อยเพื่อนำไปขายที่ลานอ้อย
8 มกราคม 2565 19.00 - 20.00 น. อยู่ลานอ้อย บ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
9 มกราคม 2565 07.00 - 08.00 น. อยู่ลานอ้อย บ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ คนที่ไปตัดอ้อยด้วยกันได้ไปนั่งร่วมรับประทานอาหารกับผู้ติดเชื้อโควิดที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 (แต่ไปตัดอ้อยกับเพื่อนวันที่ 4 มกราคม 2565) กลัวติดโควิด เลยขอเข้ารับการตรวจกับ รพ.สต.คำใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการตรวจวันถัดไปที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
10 มกราคม 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
11 มกราคม 2565 07.00 - 10.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เป็น Detected และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น