Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11107 | รายที่ 11108 | รายที่ 11119 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11108 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
5 มกราคม 2565 09.00 - 19.00 น. เดินทางพร้อมสามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11106) ไปขุดเจาะบาดาลที่บ้านห้วยสีทน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ช่วง 12.00 น. แวะซื้ออาหารร้านเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันอำเภอเมือง) จึงอยู่รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับเพื่อน จนถึงเวลา 16.30 น. สามีมารับเดินทางกลับบ้าน
6 มกราคม 2565 13.00 - 16.00 น. ช่วยงานศพคนในหมู่บ้าน และเดินทางไปเยี่ยมยามถามไถ่ญาติที่ป่วย ในหมู่เดียวกันคือ บ้านคำใหญ่ ม.11 และ บ้านคำถาวร ม.8
7 มกราคม 2565 11.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน โทรหาเพื่อนเพื่อสอบถามอาการป่วย เพื่อนจึงบอกว่าตนป่วยด้วยโรคโควิด และเข้ารับการรักษาแล้ว
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน ช่วงเย็นมีอาการไข้ ไอแห้งๆ เจ็บคอ และมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาหา
9 มกราคม 2565 09.30 น. ตื่นขึ้นมามีอาการปวดศีรษะ ไปที่ รพ.สต.คำใหญ่ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจเอง และไปโรงพยาบาลห้วยเม็ก ได้รับยารักษาตามอาการ
9 มกราคม 2565 14.00 น. ซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจตนเอง ผลขึ้น Positive โทรหาหลานสาวที่เป็นพยาบาลให้ช่วยประสานเข้ารับการรักษา และต่อมาได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก
10 มกราคม 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
11 มกราคม 2565 07.30 น. ผลการตรวจเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น