Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11108 | รายที่ 11119 | รายที่ 11120 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11119 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 50 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ ไม่มีไข้ ไม่มีเจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-8 มกราคม 2565 เดินทางพร้อมทีมงาน รวม 5 คนไปจัดดอกไม้งานแต่งงาน ในอำเภอห้วยผึ้ง อ.คำม่วง และอ.นาคู
9 มกราคม 2565 06.00 น. เริ่มมีอาการป่วย ด้วยอาการมีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ
9 มกราคม 2565 09.00 น. ตรวจSwab ด้วยวิธี ATK (ตรวจเอง) ผลบวก พบเชื้อไวรัสCovid-19(SASR-CoV-2)
9 มกราคม 2565 11.00 น. ตรวจSwabซ้ำ ด้วยวิธี ATK (ตรวจที่คลีนิคแพทย์ บ้านบ่อ) ผลบวก พบเชื้อไวรัสCovid-19(SASR-CoV-2)
10 มกราคม 2565 22.56 น. ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
10 มกราคม 2565 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น