Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11119 | รายที่ 11120 | รายที่ 11135 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11120 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 10316 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทราบผลตรวจโควิดของลุง(ผู้ป่วยยืนยันรายที่10246)ติดเชื้อโควิด
26 ธ.ค. 2564 09.30-10.00 น. -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่1 ผลไม่แน่ชัด (Inconclusive)
27ธ.ค.2564 - 9 ม.ค.2565 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้าน
10 ม.ค.2565 09.30-10.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่2 และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
11 ม.ค.2565 08.00 น. - ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น