Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11120 | รายที่ 11135 | รายที่ 11136 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11135 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 76 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2 มกราคม 2565 16.00 น.-17.00 น. - เดินทางไปขึ้นบ้านใหม่ บ้านกระเดา ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
3 มกราคม 2565 16.00 น.-17.00 น. - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
4 มกราคม 2565 16.00 น.-17.00 น. - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
5 มกราคม 2565 16.00 น.-17.00 น. - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 มกราคม 2565 17.00 น. -เจอกับหลานสาว (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 11021) และได้พูดคุยกับหลานสาว
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
10 มกราคม 2565 08.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT- PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
11 มกราคม 2565 08.00 น. - ได้รับแจ้งว่าตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด 19
11 มกราคม 2565 15.30 น. - เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น