Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11135 | รายที่ 11136 | รายที่ 11137 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11136 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
30 ธันวาคม 2564 17.00 น.-18.00 น. - เดินทางออกจาก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มาถึง ม.1 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกับญาติๆ และผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของจังหวัดระยอง
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ม.1 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และญาติ (ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของจังหวัดระยอง) โทรแจ้งว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่ รพ.ฆ้องชัย ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และเริ่มมีอาการเจ็บคอ
10 มกราคม 2565 08.30 น. - เดินทางไปตรวจ COVID-19 ครั้งที่ 2 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี ATK ผลตรวจเบื้องต้น positive และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR
11 มกราคม 2565 09.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.กาฬสินธุ์ ว่าพบสารพันธุกรรม COVID – 19
11 มกราคม 2565 16.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น