Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11137 | รายที่ 11138 | รายที่ 11141 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11138 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 2 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีไข้ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 มกราคม 2565 10.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
10 มกราคม 2565 09.00 น. -เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
10 มกราคม 2565 21.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.ฆ้องชัย ว่าพบสารพันธุกรรม COVID-19 (ตรวจรอบที่ 2)
5-9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน หมูที่ 1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
4 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
4 มกราคม 2565 21.00 น. -ได้รับแจ้งจาก รพ.ฆ้องชัย ว่าไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19 (ตรวจรอบที่ 1)
3 มกราคม 2565 19.00 น. -ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของจังหวัดชลบุรี ว่าพบสารพันธุกรรม COVID-19 ให้ไปตรวจหาเชื้อ
2 มกราคม 2565 10.00 น.-10.20 น. -ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของจังหวัดชลบุรีมาเล่นด้วยก่อนเดินทางกลับจังหวัดชลบุรี
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - รับประทานอาหารกับป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี
28-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น