Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11141 | รายที่ 11143 | รายที่ 11157 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11143 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 มกราคม 2565 10.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
10 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อไวรัสนาโคโรนา (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
10 มกราคม 2565 21.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.ฆ้องชัย ว่าพบสารพันธุกรรม COVID-19 (ตรวจรอบที่ 2)
5-9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน หมูที่ 1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
4 มกราคม 2565 10.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
4 มกราคม 2565 21.00 น. -ได้รับแจ้งจาก รพ.ฆ้องชัย ว่าไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19 (ตรวจรอบที่ 1)
2-3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์กับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 11138 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - รับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 11138 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์กับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 11138 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 11138 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
28-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่บ้าน ม.1 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น