Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11143 | รายที่ 11157 | รายที่ 11162 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11157 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 10 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และไปไร่ เป็นประจำ
อาศัยอยู่บ้าน
8 ม.ค. 65 16.00 – 19.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนรวม 3 คน โดยรถจักรยานยนต์ ที่บ้านเพื่อน ใน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ แล้วกลับบ้าน
9 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และทราบว่าเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11066 กาฬสินธุ์)ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
02.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว
10 ม.ค. 65 09.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
11 ม.ค. 65 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น