Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11157 | รายที่ 11162 | รายที่ 11164 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11162 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 29 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (เพื่อน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
7 มกราคม 2565 18.00 – 23.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านเปรี้ยวปาก ร่วมกับเพื่อนรวม 6 คน
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และเริ่มมีอาการไอและมีน้ำมูก
10 มกราคม 2565 09.30 น. ทราบข่าวเพื่อนที่ไปร้านเปรี้ยวปากด้วยกัน ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
10 มกราคม 2565 10.00 – 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
11 มกราคม 2565 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
11 มกราคม 2565 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น