Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11165 | รายที่ 11166 | รายที่ 11167 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11166 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว จำนวน 6คน
3-4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน ไปร่วมงานศพที่ ม.1 ต.เสาเล้า และได้สัมผัส พูดคุยและร่วมกินข้าวกับผู้ป่วยรายที่ 11095 11096
5-9ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและไปเล่นที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 11095 11096 สัมผัสโดยการพูดคุยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
10 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนบ้านมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
11 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
11 ม.ค.65 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยATK มีผลPositive จึงตรวจซ้ำด้วยRT-PCR และกักตัวรอผล
12 ม.ค.65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษษที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น