Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11166 | รายที่ 11167 | รายที่ 11168 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11167 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ผู้ป่วยมีความพิการทางสติปัญญา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว จำนวน 4 คน
4 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักที่บ้าน
4 ม.ค.65 ช่วงบ่าย ไปร่วมงานศพที่ ม.1 ต.เสาเล้า มีการสัมผัสพูดคุย กินข้าวร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 11048 โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5-10ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว จำนวน 4 คน
11 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน มีอาการปวดศีรษะ
11 ม.ค.65 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยATK มีผลPositive จึงตรวจซ้ำด้วยRT-PCR และกักตัวรอผล
12 ม.ค.65 09.00น.. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น