Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11175 | รายที่ 11176 | รายที่ 11177 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11176 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ นักการภารโรง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 ม.ค.65 19.00 น. -ไปร่วมงานวันเกิดหลานสาวที่ ม.3 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
7 ม.ค.65 06.00 – 16.30 น. -เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ (พักเที่ยงกลับไปกินข้าวที่บ้าน)
8 ม.ค.65 เช้า -พักผ่อนอยู่บ้าน​ ม.6 ต.ร่องคำ
8 ม.ค.65 13.00 น. -ไปดูรถที่ อ.โพธิ์ชัย กับญาติ 2 คน (สวมแมสทั้ง 2 คน)
8 ม.ค.65 19.00 น. -ไปกินข้าวที่บ้านญาติ กินร่วมกัน 8 คน
9 ม.ค.65 06.00 น. -ไปส่งพี่สาวขายของที่ อ.โพธิ์ชัย (สวมแมสทั้ง 2 คน)
9 ม.ค.65 06.30 น. -เดินทางกลับบ้าน ม.6 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
9 ม.ค.65 -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 ม.ค.65 06.00 – 16.30 น. -เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ (เที่ยงกลับไปกินข้าวที่บ้าน)
10 ม.ค.65 14.00 น. -เดินทางไปร่วมงานศพ ณ วัดร่องคำ (สวมแมสตลอดเวลา)
10 ม.ค.65 15.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ม.6 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
10 ม.ค.65 19.00 น. -ทราบผลญาติที่เดินทางกลับมาจาก จ.ชลบุรี ตรวจ ATK ผล Positive
11 ม.ค.65 เช้า -เริ่มมีอาการปวดศรีษะ
11 ม.ค.65 10.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลเป็น Positive เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล โดยวิธี RT-PCR
11 ม.ค.65 16.00 น. -กักตัวรอผลตรวจยืนยัน ณ CI ต.ร่องคำ
12 ม.ค.65 09.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 ม.ค.65 12.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น