Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11176 | รายที่ 11177 | รายที่ 11178 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11177 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 10 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน (ลูกสาวเดินทางกลับมาจาก จ.ชลบุรี)
5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ม.ค.65 10.00 – 12.00 น. -เดินทางไปวัดภูกุ้มข้าว อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด กับครอบครัว
6 ม.ค.65 12.00 น. -เดินทางกลับบ้าน ม.3 ต.ร่องคำ
6 ม.ค.65 19.00 น. -จัดงานวันเกิดหลานสาวที่บ้าน​ม.3 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
7 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 ม.ค.65 เช้า -เดินทางไปร่วมงานบุญที่ ม.4 ต.ร่องคำ (สวมแมสตลอดเวลา)
8 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 ม.ค.65 19.00 น. -ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ที่ ม.3 ต.ร่องคำ (สวมแมสตลอดเวลา)
10 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 ม.ค.65 -เริ่มมีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ
10 ม.ค.65 19.00 น. -ลูกสาวที่เดินทางจาก จ.ชลบุรี โทรแจ้งผลตรวจ ATK ผล Positive
11 ม.ค.65 10.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลเป็น Positive เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล โดยวิธี RT-PCR
11 ม.ค.65 16.00 น. -กักตัวรอผลตรวจยืนยัน ณ CI ต.ร่องคำ
12 ม.ค.65 09.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 ม.ค.65 12.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น