Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11178 | รายที่ 11197 | รายที่ 11198 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11197 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอมีเสมหะ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 11057 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 – 31 ธ.ค. 2564 ในวันเว้นวัน ผู้ป่วยไปกลับบ้านระหว่าง ร้อยเอ็ด(ม.5 ต.เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด) กับกุฉินารายณ์ (ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) วันเว้นวัน
1 ม.ค. 2565 19.00 - 21.00 น. ผู้ป่วย แฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11199กาฬสินธุ์​) ้และเพื่อนแฟน(ตรวจไม่พบเชื้อ) ไปนั่งเล่นที่ร้านเริงซิวร์บาร์
2 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมาพักอาศัยที่ ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค. 2565 07.00 น. ผู้ป่วยขับรถกลับบ้านภูมิลำเนาที่ มาพักอาศัยที่ ม.5 ต.เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (พักอาศัย 2 คนกับลูก)
3 ม.ค. 2565 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกที่โรงพยาบาลเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
4 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมาพักอาศัยที่ ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
5 ม.ค. 2565 00.00 – 03.00 น. ผู้ป่วยและแฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11199กาฬสินธุ์) ขับรถส่วนตัวไปรับหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11057กาฬสินธุ์) ที่บ้านเพื่อน จ.ขอนแก่น
5 ม.ค. 2565 09.00 น. ผู้ป่วยขับรถกลับบ้านภูมิลำเนาที่ มาพักอาศัยที่ ม.5 ต.เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (พักอาศัย 2 คนกับลูก)
6 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกลับมาพักอาศัยที่ ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
7 ม.ค. 2565 20.00 น. ผู้ป่วยกินหมูกระทะที่บ้านกับครอบครัว ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8 – 9 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยที่ ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และเริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอเล็กน้อย
10 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกลับมาพักอาศัยที่ ม.16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และทราบผลตรวจโควิดหลานสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11057กาฬสินธุ์) พบเชื้อโควิด-19
11 ม.ค.2565 09.30-10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
12 ม.ค.2565 08.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น