Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11198 | รายที่ 11199 | รายที่ 11200 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11199 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานร้านนวดเพื่อสุขภาพ(ร้านเปมิกา) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อแขน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 11057 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 – 31 ธ.ค. 2564 09.30 – 19.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานร้านนวดเพื่อสุขภาพ(ร้านเปมิกา)
1 ม.ค. 2565 19.00 - 21.00 น. ผู้ป่วย แฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11198ของกาฬสินธุ์​) และเพื่อน(ตรวจไม่พบเชื้อ) ไปนั่งเล่นที่ร้านเริงซิวร์บาร์
2 – 4 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยหยุดงานอยู่บ้าน
5 ม.ค. 2565 00.00 – 03.00 น. ผู้ป่วยและแฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11198กาฬสินธุ์) ขับรถส่วนตัวไปรับลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11057กาฬสินธุ์) ที่บ้านเพื่อน จ.ขอนแก่น
5 ม.ค. 2565 10.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยหยุดงาน และเข้าไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (สวมแมสตลอด)
5 ม.ค. 2565 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อแขน หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
6 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยหยุดงานอยู่บ้าน
7 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยหยุดงานอยู่บ้าน และผู้ป่วยกินหมูกระทะที่บ้านกับครอบครัว
8 – 9 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยหยุดงานอยู่บ้าน
10 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทราบผลตรวจโควิดลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11057กาฬสินธุ์) พบเชื้อโควิด-19
11 ม.ค.2565 09.30-10.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
12 ม.ค.2565 08.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น