Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11199 | รายที่ 11200 | รายที่ 11204 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11200 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เจ้าพนักงานของรัฐ (ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าอำเภอกุฉินารายณ์) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนได้รับเชื้อมีประวัติทำงานในอาชีพที่เสี่ยงงานบริการติดต่อกับผู้คน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธ.ค. 2564 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
12.00 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา แล้วกลับเข้าที่ทำงานไม่ได้ไปไหน
16.30 น. เดินทางกลับบ้านพักไม่ได้ไปไหน
28 ธ.ค. 2564 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
12.00 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร กับเพื่อนร่วมงาน 3 คน แล้งกลับที่ทำงานไม่ได้ไปไหน
16.30 น. กลับที่พักไม่ได้ไปไหน
29 ธ.ค. 2564 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
14.30 น. เดินทางไปส่งงานที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน ส่งงานเสร็จเดินทางกลับบ้านพัก
17.00 น. ไปตลาดกุดหว้ากับเพื่อนร่วมงาน 1 คน
18.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงาน 4 คน ที่บ้านพัก
30.ธ.ค. 2564 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
12.00 น. ไปทานข้าวที่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีกับเพื่อนร่วมงาน 4 คน
19.00 น. ไปกินหมูกระทะกับน้องสาว แล้วกลับเข้าบ้านพักนอนด้วยกันกับน้องสาว
31 ธ.ค. 2564 09.30 น. เดินทางไปซื้อขนมครกที่บ้านนาโกแล้วกลับบ้านที่ อ.นาคู
10.30 น. ถึงบ้าน อ.นาคู อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15.30 น. ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดนาคู ไปด้วยกัน 4 คน แล้วกลับบ้าน
16.30 น. ทานข้าวกับครอบครัว 7 คน
1 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
2 ม.ค. 2565 06.30 - 13.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
13.00 - 14.30 น. เดินทางไปผาระแงงกับครอบครัวและญาติ 10 คน แล้วเดินทางกลับบ้าน
19.00 - 21.30 น. เดินทางไปผาระแงงเพื่อทานข้าวกับครอบครัวและญาติ 15 คน แล้วเดินทางกลับ
3 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 ม.ค. 2565 06.00 -16.00 น. อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
16.00 น. ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดนาคู ไปด้วยกัน 4 คน
20.00 น. เดินทางกลับบ้านพักที่ อ.กุฉินารายณ์
5 ม.ค. 2565 09.00 น. เดินทางไปตรวจโควิดรอบ1 เนื่องจากเพื่อนร่วมงานในที่ว่าการอำเภอ กุฉินารายณ์ ที่รพร.กุฉินารายณ์ ประเมินความเสี่ยงต่ำตรวจเชิงรุกอาชีพเสี่ยง ตรวจเสร็จกลับบ้านพัก ไม่ได้เดินทางไปไหน ผลตรวจไม่พบเชื้อ
6 ม.ค. 2565 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
12.00 น. ไปทานข้าวที่ร้านดอกเตอร์กับเพื่อนร่วมงาน 3 คน แล้วกลับเข้าที่ทำงาน
16.30 น. กลับบ้านพักไม่ได้เดินทางไปไหน
7 ม.ค.2565 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน
12.00 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน แล้วกลับที่ทำงาน
16.30 น. กลับบ้านพักไม่ได้เดินทางไปไหน
8 ม.ค. 2565 06.30 - 15.00 น. อยู่บ้านพักไม่ได้ไปไหน
15.00 น. ไปตลาดแสงสังข์ทองและไปตลาดกุดหว้า กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน แล้วเดินทางไปบ้านเพื่อนร่วมงานที่บ้านแจนแลน
20.00 น. กลับบ้านพักโดยเพื่อนร่วมงานมาส่ง
9 ม.ค. 2565 08.00 น. ไปงานผูกแขนเพื่อนร่วมงานที่บ้านแจนแลน ใส่แมสตลอด
14.30 น. กลับบ้านพักโดยรถส่วนตัว
10 ม.ค. 2565 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน และมีประชาชนมาติดต่องาน 2 คน ต.สามขา
12.00 น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากับเพื่อนร่วมงาน 1 คน แล้วกลับเข้าที่ทำงาน
16.30 น. กลับบ้านพักไม่ได้เดินทางไปไหน
11 ม.ค. 2565 08.30 น. เดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ (ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ) มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน มีประชาชนมาติดต่องาน 1 คน ต.สามขา อยู่ที่ทำงานตลอดไม่ได้ออกไปทานข้าวข้างนอก
09.30-10.00 น. เดินทางไปตรวจโควิดรอบ2 เนื่องจากเพื่อนร่วมงานในที่ว่าการอำเภอ กุฉินารายณ์ ที่รพร.กุฉินารายณ์ ประเมินความเสี่ยงต่ำตรวจเชิงรุกอาชีพเสี่ยง แล้วกลับไปทำงานปกติ
16.30 น. กลับบ้านพักไม่ได้เดินทางไปไหน
12 ม.ค.2565 08.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น