Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11204 | รายที่ 11208 | รายที่ 11209 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11208 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 12 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 11104


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30ธ.ค.64- 10 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน - - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน - - เรียนออนไลน์ - - อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
11 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน - - เรียนออนไลน์ - ทราบข่าวผู้ปกครองตรวจพบเชื้อโควิด-19
11 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ยางตลาด พร้อมครอบครัว - โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
12 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น