Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11216 | รายที่ 11220 | รายที่ 11222 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11220 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11166
1-4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน ระหว่างวันได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่11096 โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11166
5 ม.ค.65 17.00น. ไปช่วยงานศพที่ ม.1 ต.เสาเล้า
6-8 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11166
6-8 ม.ค.65 10.00-16.00น. ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านของเพื่อน4 คน ใน ม.1 ต.เสาเล้า
9-11 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
11 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน -เริ่มมีอาการไข้
12 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักที่บ้าน
12 ม.ค.65 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ตรวจATK มีผลpositive จึงได้รับการตรวจRT-PCRยืนยันอีกครั้ง
13 ม.ค.65 09.00น.. ทราบผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น