Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11220 | รายที่ 11222 | รายที่ 11223 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11222 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 14 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
29-30 ธันวาคม 2564 ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
29-30 ธันวาคม 2564 ไปนั่งเล่นในบ้านเพื่อนซ้อมดนตรี
31 ธันวาคม 2564 01.00 น. กลับเข้าบ้าน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 17.00 น. ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 21.00 น. ไปเคาท์ดาวน์ที่บ้านหนองแสง
1 มกราคม 2565 01.00 น. กลับเข้าบ้าน
24 มกราคม 2565 17.00 น. ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
2-5 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
2-5 มกราคม 2565 16.00 น. ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
6-10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
11 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) รอบสอง (รพ.สต. เหล่าสีแก้ว) โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อ Covid-19
11 มกราคม 2565 เดินทางกลับบ้านไปกักตัว
12 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ห้วยผึ้ง
12 มกราคม 2565 กลับไปกักตัว
13 มกราคม 2565 13.00 น. รพ.ห้วยผึ้ง แจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อ Covid-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น