Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11222 | รายที่ 11223 | รายที่ 11224 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11223 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 51 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นบุคคลากรสาธารณสุข (พขร. รพ.ห้วยผึ้ง)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
4 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนกลับมาทำงานตามมาตรการ ผลตรวจ ATK เป็นลบ
4 มกราคม 2565 16.30 - 08.30น. ขึ้นเวร บ่าย/ดึก (เวรบ่าย เวลา 16.30น. - 00.00น. , เวรดึก เวลา 00.00น. - 08.30น.)
5 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
5 มกราคม 2565 16.30 น. เลิกงานเดินทางกลับบ้าน
6 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
6 มกราคม 2565 16.30 น. เลิกงานเดินทางกลับบ้าน
7 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
7 มกราคม 2565 16.30 - 08.30น. ขึ้นเวร บ่าย/ดึก
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
9 มกราคม 2565 ช่วงเช้า อยู่บ้าน
9 มกราคม 2565 10.00 น. ไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่ โกล์บอลเฮ้าท์ กุฉินารายณ์
9 มกราคม 2565 12.30 กลับบ้าน
10 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
10 มกราคม 2565 16.30 - 08.30น. ขึ้นเวร บ่าย/ดึก ขับรถ Refer ส่งคนไข้ที่ รพ.กส. 2 รอบ รอบแรก เวลา 16.00 น. รอบที่ 2 เวลา 21.00 น.
11 มกราคม 2565 08.00 – 16.30 น. เดินทางไปทำงานปกติ
11 มกราคม 2565 13.00 น. พาเจ้าหน้าที่เข้าจังหวัดเพื่อรับวัคซีนที่ รพ.กส และ สสจ. (เริ่มมีอาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว ไม่สบาย)
11 มกราคม 2565 16.00 น. กลับถึง รพ.ห้วยผึ้ง
11 มกราคม 2565 16.30 น. เลิกงานเดินทางกลับบ้าน
12 มกราคม 2565 06.30 น. ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง พบติดเชื้อ
12 มกราคม 2565 11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธิ ATK ที่ รพ.ห้วยผึ้ง ผลตรวจด้วยวิธิ ATK + รพ.ห้วยผึ้ง จึงส่งยืนยันการตรวจที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19
12 มกราคม 2565 11.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น