Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11223 | รายที่ 11224 | รายที่ 11225 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11224 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 19 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กินเลี้ยงปีใหม่อยู่เถียงนาตัวเองกับกลุ่มเพื่อนบ้านผึ้ง
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน มากินเลี้ยงปีใหม่อยู่ในบ้านตัวเอง บ้านไค้นุ่นกับกลุ่มเพื่อนบ้านผึ้ง 7-8 คน
2-5 มกราคม 2565 ช่วงเช้า อยู่บ้านผึ้งตลอด
2-5 มกราคม 2565 16.00 น. ไปนั่งเล่นในบ้านเพื่อนซ้อมดนตรี
2-5 มกราคม 2565 18.00 น. กลับมานอนที่บ้านไค้นุ่น
6-10 มกราคม 2565 กักตัวอยู่บ้านผึ้ง
6-10 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) (รพ.สต. เหล่าสีแก้ว) โดย Antigen Test Kit ผลไม่พบเชื้อ Covid-19
6-10 มกราคม 2565 เดินทางกลับบ้านไปกักตัวที่บ้านเพื่อน (บ้านผึ้ง)
11 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) รอบสอง (รพ.สต. เหล่าสีแก้ว) โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อ Covid-19
11 มกราคม 2565 กลับไปกักตัว
12 มกราคม 2565 เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
12 มกราคม 2565 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) ซ้ำโดย Antigen Test Kit และ RT-PCR
12 มกราคม 2565 14.00 น. เดินทางกลับบ้านไปกักตัวที่บ้านเพื่อน (บ้านผึ้ง)
13 มกราคม 2565 10.00 น. โรงพยาบาลห้วยผึ้งแจ้งผลตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
13 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น