Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11224 | รายที่ 11225 | รายที่ 11226 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11225 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 17 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 12 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
29-30 ธันวาคม 2564 ไปเตะฟุตบอลในหมู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 ไปเตะฟุตบอลในหมู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 21.00 น. ไปเคาท์ดาวน์ที่บ้านหนองแสง
1 มกราคม 2565 02.00 น. กลับเข้าบ้าน
1 มกราคม 2565 16.00 น. ไปเตะฟุตบอลในหมู่บ้าน
2-5 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
2-5 มกราคม 2565 16.00 น. ไปเตะฟุตบอลในหมู่บ้าน
6 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
6 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) (รพ.สต. เหล่าสีแก้ว) โดย Antigen Test Kit ผลไม่พบเชื้อ Covid-19
6 มกราคม 2565 เดินทางกลับบ้านไปกักตัว
7-10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
11 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) รอบสอง (รพ.สต. เหล่าสีแก้ว) โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อ Covid-19
11 มกราคม 2565 กลับไปกักตัว
12 มกราคม 2565 13.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) ซ้ำโดยวิธี RT-PCR
13 มกราคม 2565 13.00 น. โรงพยาบาลห้วยผึ้งแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น