Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11228 | รายที่ 11229 | รายที่ 11239 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11229 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ไปทำงานร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอฆ้องชัย
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านร่วมกับพ่อ แม่ และน้องชาย
30 ธันวาคม 2564 13.00 – 00.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อนประมาณ 7 คน ที่บ้านเพื่อน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านร่วมกับพ่อ แม่ และน้องชาย
2 มกราคม 2565 13.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อน
3 - 4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านร่วมกับพ่อ แม่ และน้องชาย
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน เพื่อน (CF 10923) โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อ COVID-19 จึงกักตัวอยู่ที่บ้าน
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน สังเกตอาการตนเอง
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน สังเกตอาการตนเอง เริ่มมีอาการไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน
9 มกราคม 2565 11.00 – 12.00 น. มารับบริการที่ รพ.ฆ้องชัย เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 10 มกราคม 2565
10 มกราคม 2565 08.00 – 09.00 น. มาตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
11 มกราคม 2565 09.00 น. ผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่พบเชื้อ
11 มกราคม 2565 10.00 – 12.00 น. ซื้อ ATK มาตรวจเอง ผลเป็นบวก จึงแจ้ง รพ.ฆ้องชัย ว่าผล ATK เป็นบวก ทาง รพ.ฆ้องชัย นัดมาตรวจอีกครั้ง ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 12 มกราคม 2565
12 มกราคม 2565 08.00 – 09.00 น. มาตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
13 มกราคม 2565 08.00 น. ผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น