Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11239 | รายที่ 11240 | รายที่ 11242 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11240 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-8 มกราคม 2565 08.00-17.00 ไปทำงานที่ บริษัทฮอนดา กาฬสินธุ์
4-8 มกราคม 2565 17.00-18.00 กลับบ้าน ไม่ได้แวะที่ไหน
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจ ATK ให้ผลเป็นลบ
10-11 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาการดีขึ้นจึงกลับไปทำงาน แต่ บริษัทให้แสดงผลตรวจ RT-PCR
12 มกราคม 2565 12.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 มกราคม 2565 09.00 รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลพบเชื้อ
13 มกราคม 2565 10.00 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น