Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11257 | รายที่ 11261 | รายที่ 11265 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11261 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธ.ค.64- 3ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน - - อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
4-7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน - เรียนออนไลน์
8-9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปเที่ยวถ้ำนาคี จังหวัดนครพนม พร้อมครอบครัว
10-11 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - - อยู่บ้าน - - เรียนออนไลน์
12 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ยางตลาด พร้อมครอบครัว - โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น