Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11261 | รายที่ 11265 | รายที่ 11266 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11265 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 51 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 10 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7-9 มกราคม 2565 สามีเดินทางไปร่วมจัดฉาก จัดดอกไม้งานแต่ง ที่อำเภอ ห้วยผึ้ง นาคู คำม่วง และหลังจากกลับมา ตรวจพบเชื้อ
11 มกราคม 2565 เริ่มมีอาการป่วย ด้วยอาการมีน้ำมูกใส ระคายคอ ไอแห้งๆ
12 มกราคม 2565 ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี Antigen test kit โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย
13 มกราคม 2565 ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
13 มกราคม 2565 เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 มกราคม 2565 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น