Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11322 | รายที่ 11323 | รายที่ 11324 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11323 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 12 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง ร่วมงานศพที่จังหวัดนครสวรรค์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ม.ค. 6255 ถึง 4 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทำไร่ทำสวนที่บ้านแจนแลน
5 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยและญาติทั้ง 7 รายเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่ งานศพญาติที่จังหวัดนครสวรรค์ ถึงนครสวรรค์ประมาณ 20.00 น.
6 ม.ค. 2565 ถึง 7 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่ช่วยงานศพญาติทั้งวัน
8 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่ร่วมงานศพ
8 ม.ค. 2565 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยและญาติเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด
8 ม.ค. 2565 ช่วงเย็น ผู้ป่วยนั่งดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกันกับญาติที่ป่วย และรับประทานอาหาร ร่วมกันกับญาติที่ป่วยยืนยันด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยและญาติไปทำบุญที่วัด
10 ม.ค. 2565 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยและญาติทั้ง 9 ราย(ญาติที่พักอยู่นครสวรรค์ก่อนหน้านี้ขอกลับบ้านที่แจนแลนด้วย) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมายังพื้นที่ตำบลแจนแลน เวลาประมาณ 14.30 น.ได้ทราบข่าวว่าญาติที่ทานอาหารด้วย ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ประสานมายัง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แจนแลน ร่วมหาสถานที่กักตัว
11 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและญาติ กักตัวร่วมกันที่บ้านม.3 ต.แจนแลน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แจแลน ร่วมออกติดตาม และสอบสวนประเมินความเสี่ยง
12 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและญาติ กักตัวร่วมกัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แจนแลน ให้ตรวจ ATK เอง ผล พบเชื้อ
13 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจโควิดที่ รพร.กุฉินารายณ์ และบ้านมากักตัว
14 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยและญาติ อยู่บ้านกักตัว ผลออกพบเชื้อ
14 ม.ค. 2565 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น