Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11332 | รายที่ 11335 | รายที่ 11338 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11335 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ครูเอกชน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 10 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านที่จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 มกราคม 2565 เดินทางกลับหอพักครู บ้านโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักครู บ้านโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
5 มกราคม 2565 เดินทางไปหาเพื่อนที่จังหวัดอุดรธานี
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอเพื่อนที่จังหวัดอุดรธานี ช่วงเย็นออกไปซื้อกับข้าว
7 มกราคม 2565 18.00 - 22.00 น. ออกไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับเพื่อน 6 คน (ร่วมกับผู้ติดเชื้อยืนยันจังหวัดอุดรธานี)
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอเพื่อนที่จังหวัดอุดรธานี
9 มกราคม 2565 เดินทางกลับหอพักครู บ้านโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนที่รับประทานอาหารค่ำร่วมกันโทรมาแจ้งว่าตนติดเชื้อโควิด-19
10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักครู บ้านโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
11 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักครู บ้านโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
12 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ขอเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก เจ้าหน้าที่ประสานรพ.สต.คำใหญ่เพื่อคัดกรองเข้ารับการตรวจ
13 มกราคม 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลเป็น Positive นัดตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ในวันพรุ่งนี้
14 มกราคม 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
15 มกราคม 2565 08.00 - 10.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT- PCR เป็น Detected และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น