Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11335 | รายที่ 11338 | รายที่ 11349 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11338 เขาวง

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ พนักงานขับรถ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ ระคายคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง - พี่ที่รู้จักกัน(ผู้ติดเชื้อยืนยันของกรุงเทพมหานคร) เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแวะมาเล่นด้วยที่ร้านในอำเภอเขาวง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงบ่าย เปิดร้านขายอาหารที่ ม.18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ - พี่ที่รู้จักกัน(ผู้ติดเชื้อยืนยันของกรุงเทพมหานคร) เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแวะมาเล่นด้วยที่ร้าน
8-9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เปิดร้านขายอาหารที่ ม.18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน (ปิดร้านขายอาหาร 1 วัน)
11 มกราคม 2565 08.30-16.30 น. ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เริ่มมีอาการไอ ระคายคอ)
ช่วงเย็น เปิดร้านขายอาหารที่ ม.18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
12-13 มกราคม 2565 08.30-16.30 น. ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงเย็น เปิดร้านขายอาหารที่ ม.18 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม 2565 10.30 น. อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเขาวง
15 มกราคม 2565 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น