Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11349 | รายที่ 11350 | รายที่ 11354 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11350 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 13 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไมเกรน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ทุ่งนา ไม่ได้ออกไปไหน
9 มกราคม 2565 12.30-16.30 น. ผู้ป่วยพายายมารับบริการที่ รพ.ท่าคันโท (แพทย์ให้ยายตรวจ โควิด-19 ผลพบเชื้อ(รายที่ 11082))
10 มกราคม 2565 09.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่บ้านคำบอน ม.3 ต.ยางอู้มผลปกติ
11-13 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวเองที่ทุ่งนา ไม่ได้ออกไปไหน
14 มกราคม 2565 10.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ 2
15 มกราคม 2565 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
15 มกราคม 2565 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น