Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11362 | รายที่ 11363 | รายที่ 11364 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11363 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 มกราคม 2565 08.00น. -ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านเกษรินทร์) สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
6 มกราคม 2565 13.00-16.00น. -รับประทานอาหาร(ส้มตำ)ร่วมกับเพื่อนบ้านและน้า(ผู้ป่วยรายที่ 11328)
6 มกราคม 2565 ช่วงเย็น -อยู่บ้านร่วมกับครอบครัว 6 คน รวมผู้ป่วยรายที่ 11328
7 มกราคม 2565 08.00น. -ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านเกษรินทร์) สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
7 มกราคม 2565 13.00-16.00น. -รับประทานอาหาร(ส้มตำ)ร่วมกับเพื่อนบ้านและน้า(ผู้ป่วยรายที่ 11328)
7 มกราคม 2565 ช่วงเย็น -อยู่บ้านร่วมกับครอบครัว 6 คน รวมผู้ป่วยรายที่ 11328
8 มกราคม 2565 08.00น. เริ่มมีอาการไอแห้ง คัดจมูก อยู่ตลอดเวลา และไปซื้อของที่ร้านเกษรินทร์ สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าร่วมกับครอบครัว 6 คน รวมผู้ป่วยรายที่ 11328
9 -12 มกราคม 2565 08.00น. -ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้านเกษรินทร์) สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
9 -12 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านรวมกับครอบครัว 6 คน รวมผู้ป่วยรายที่ 11328
13-14 มกราคม 2564 06.30-17.00น -ไปงานที่งานที่ปั้มน้ำมันต้อม cp บ้านโคกเครือ เพื่อนร่วมงาน 1 คน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
13-14 มกราคม 2564 18.00-18.20น. -ไปซื้อของที่ร้านเกษรินทร์ สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและกลับบ้าน
13-14 มกราคม 2564 19.00น. -รับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวรวมผู้ป่วยรายที่ 11328 และพักผ่อน
15 มกราคม 2565 06.30-09.00น. -ไปงานที่งานที่ปั้มน้ำมันต้อม cp บ้านโคกเครือ เพื่อนร่วมงาน 1 คน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
15 มกราคม 2565 09.00น. -ทราบผลน้าตรวจพบเชื้อโควิด-19(ผู้ป่วยรายที่ 11328) แจ้งเจ้าของปั๊มและกลับไปกักตัวที่บ้าน
15 มกราคม 2565 13.00-15.30 น -ไป ตรวจ ATK ที่ รพ หนองกุงศรี ผลบวก และตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผล
15 มกราคม 2565 15.30 น -เข้าพักที่ศูนย์กักตัวบ้านหนองแข้ อบต.หนองหิน
16 มกราคม 2565 09.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น