Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11363 | รายที่ 11364 | รายที่ 11365 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11364 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 13 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ ไอแห้ง
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-7 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -อยู่บ้านที่สวนยาง ม.9 ต.ดงมูลกับครอบครัว 4 คน
4-7 มกราคม 2565 13.00-17.00 -มาบ้านญาติกับลูกชายและรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 11363 และ11328
4-7 มกราคม 2565 17.10-17.20น. -แวะซื้ออาหารที่ร้านค้าเกษรินทร์และกลับบ้านกับลูกชาย
8 มกราคม 2565 08.00-17.00 น. -ไปร่วมบุญผ้าป่าที่วัดสวนธรรมคำตนาถ ต.ดงมูล ทำอาหารอยู่ในครัวตลอดเวลา ใส่หน้ากากเป็นบางครั้ง
8 มกราคม 2565 17.00-18.30น. -ไปซื้อของที่ตลาด อบต.หนองหินและกลับมานอนที่วัดสวนธรรมคำตนาถ
9 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -ทำอาหารเลี้ยงผู้ร่วมบุญที่วัด และถวายผ้าป่า
9 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย -อยู่บ้านที่สวนยาง ม.9 ต.ดงมูลกับครอบครัว 4 คน
10-12 มกราคม 2565 10.30-12.00น. -พาญาติมาหาหมอที่รพ.หนองกุงศรีโดยรถยนต์ส่วนตัวเนื่องจากสุนัขกัด
10-12 มกราคม 2565 12.30-17.00น. -ไปงานศพที่ ม.2 บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล ช่วยงานทำอาหารที่งานศพ
10-12 มกราคม 2565 17.10-17.20น. -แวะซื้ออาหารเย็นและกลับบ้านสวนยาง ม.9 ต.ดงมูล
13 มกราคม 2565 08.30-14.00น -มีอาการปวดหัว ไอแห้ง ไม่มีเสมหะ พักอยู่ที่บ้านกับครัว 4 คน
13 มกราคม 2565 14.30-15.30น. -พาญาติมาหาหมอที่รพ.หนองกุงศรีโดยรถยนต์ส่วนตัวและกลับบ้าน
14 มกราคม 2565 08.30-16.00น -มาเยี่ยมญาติที่ ม.2 บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล และทราบผลญาติ(ผู้ป่วยรายที่ 11328)ตรวจพบเชื้อ
14 มกราคม 2565 16.10-17.00น -ไปซื้ออาหารที่ตลาด อบต.หนองหิน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และกลับบ้าน
15 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -พักอยู่บ้านกับครอบครัว
15 มกราคม 2565 13.00-15.30น. -เข้ารับการตรวจ ATK ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อและส่งตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผล
15 มกราคม 2565 15.30น. -เข้ากักตัวที่ศูนย์กักบ้านหนองแข้ ตำบลดงมูล
16 มกราคม 2565 09.00น -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น