Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11367 | รายที่ 11368 | รายที่ 11369 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 11368 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 24 ปี 11 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตเขตสีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 12/01/2565
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง วันที่ 9 มกราคม 2565 รับประทานอาหารนอกบ้าน แถวพระราม 4 แหล่งที่มีคนพลุกพล่าน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
14 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ ุ6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
15 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ตำบลโพนงาม จังหวัดกาฬสินธุ์
15 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น