Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11368 | รายที่ 11369 | รายที่ 11370 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11369 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 27 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ พยาบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 14 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ตัวร้อน คันคอ ไอแห้งๆ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานที่ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 มกราคม 2564 08.30น.-00.30น. ทำงานที่รพ. และเข้ารับการตรวจ ATK ผล negative
4 มกราคม 2564 00.31น. กลับบ้านพัก
5 มกราคม 2564 08.30น.-16.30น. ทำงานที่รพ. เลิกงาน
5 มกราคม 2564 17.00น. ไปซื้อของกินที่ตลาด แล้วกลับบ้านพัก
6 มกราคม 2564 00.30น.-08.30น. ทำงานที่รพ.
6 มกราคม 2564 14.00น. ไปซื้อของที่ร้านขายของชำ แล้วกลับเข้าบ้านพัก
6 มกราคม 2564 16.30น.-00.30น. ทำงานที่ รพ.
6 มกราคม 2564 00.31น. กลับเข้าบ้านพัก
7 มกราคม 2564 08.30น.-16.30น. เวรเช้าทำงานตามปกติ
7 มกราคม 2564 17.00น. เลิกงานไปตลาดสดห้วยผึ้งซื้อของแล้ว กลับบ้านพัก
8 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตลอด
9 มกราคม 2565 00.00น. มาทำงานเวรดึกที่รพ.
9 มกราคม 2565 17.00น. ไปซื้อของที่ตลาดสดห้วยผึ้ง กลับบ้านพัก
10 มกราคม 2565 08.30น.-00.30น. เวร เช้าบ่าย ไปรีเฟอร์ 3 รอบ (contact กับผู้ป่วยรายที่ 11223 รอบ2-3)
10 มกราคม 2565 00.31น. กลับบ้านพัก
11 มกราคม 2565 11.30น. ซื้อของกินที่ตลาดสดห้วยผึ้ง
11 มกราคม 2565 16.30น.0-00.30น. ทำงานเวรบ่าย ที่รพ.
11 มกราคม 2565 00.31น. กลับเข้าบ้านพัก
12 มกราคม 2565 08.30น.-16.30น. ทำงาน เวรเช้าที่รพ. หลังทราบข่าวผู้ป่วยรายแรก ATK positive จึงตรวจ ATK ผล negative
12 มกราคม 2565 17.00น. ไปตลาดซื้อของกิน
13 มกราคม 2565 00.30น.-08.30น. ขึ้นเวรดึก ที่รพ. ก่อนลงเวรตรวจ ATK ผล negative
13 มกราคม 2565 10.00น.-14.00น. ไปทำงานต่อที่ รง.แป้งมันคำบง
13 มกราคม 2565 15.00น. เดินทางไป จ.อำนาจเจริญ ด้วยรถส่วนตัวพร้อมกับแฟน
14 มกราคม 2565 13.00น มีไข้ต่ำๆ กินยาลดไข้ที่บ้านแล้วดีขึ้น
15 มกราคม 2565 00.00น. มีอาการคันคอ ไอแห้งๆ
15 มกราคม 2565 09.00น. ตรวจ ATK ผล positive
15 มกราคม 2565 14.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.ห้วยผึ้ง ด้วยวีธี ATK ผล positive รพ.ห้วยผึ้ง ส่งตรวจวิธี RT-PCR ต่อที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลแจ้งว่าติดเชื้อ COVID-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น