Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11369 | รายที่ 11370 | รายที่ 11371 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 11370 สามชัย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 14/01/2565
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
14 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Home Quarantine จังหวัดกาฬสินธุ์
15 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น