Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3305 | รายที่ 3306 | รายที่ 3308 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3306 เมืองกาฬสินธุ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทยางโอตานิสามพราน อำเภอ/เขตอ.สามพราน จังหวัด นครปฐม เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
01 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
02 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ กส
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลหนองสอ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
02 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น