Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3469 | รายที่ 3470 | รายที่ 3471 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3470 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ ขับแท็กซี่ อำเภอ/เขตอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประวัติเสี่ยง 24 ก.ค. 64 ตรวจจากปทุม ATK positive ขอกลับมารักษาตามภูมิลำเนา วันที่ 2ก.ค. RT-PCR : DETECTED
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
02 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
30 กรกฎาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น