Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3517 | รายที่ 3518 | รายที่ 3519 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3518 นามน

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 36 ปี 7 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอนามน ประกอบอาชีพ พนักงานร้านกาแฟ อำเภอ/เขตเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 04/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ คัดจมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไทรอยด์เป็นพิษ
ประวัติเสี่ยง อาศัยและเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ระบุ กรุงเทพมหานคร และทำงานในที่ที่คนหนาแน่น ระบุ ร้านกาแฟ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
31 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
04 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว CI อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
04 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น