Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 3564 | รายที่ 3565 | รายที่ 3566 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 3565 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 54 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ พนักงานทำความสะอาด อำเภอ/เขต ต.พานหาม อ.อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประวัติเสี่ยง ไม่มีโรคประจำตัว วันที่ 25 กค 64 เริ่มมีอาการไอ ไม่มีประวัติรับวัคซีน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ราชธานีโรจนะ
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์กักตัว รพ.สต ห้วยยางดง อ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
01 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น